www.mosjoenskolekorps.no Politiattest Ti. 25. jan. 2022
Meny

Krav om politiattest i Mosjøen Skolekorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming.

 

Bekreftelse - innhenting av politiattest
 
Søknad om politiattest: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
 
I Mosjøen Skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med:
Leder Tor-Åge Holand
E-post: tor-age.holand@outlook.com
Mobil: 941 36 100


Styrets leder har taushetsplikt i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming.
 

Med vennlig hilsen
Styret i Mosjøen Skolekorps
 
Mosjøen Skolekorps - www.mosjoenskolekorps.no
web: info helgeland