www.mosjoenskolekorps.no STYRET med kontaktinformasjon Ti. 25. jan. 2022
Meny

Styresammensetningen i Mosjøen skolekorps ble vedtatt endret i årsmøtet i 2018. Funksjonene som nestleder, sektretær, uniformsansvarlig og arrangementsansvarlig gikk ut og ble erstattet med informasjonsansvarlig, samt arrangements/turansvarlig.

Leder: Tor Åge Holand

Epost: tor-age.holand@outlook.com

Mobil: 941 36 100

 

Informasjonsansvarlig: Ketil Rye

Epost: ketil.rye@gmail.com

Mobil: 908 59 284

 

Arr. & turansvarlig: Anne Marie Kjeilen

Epost:

Mobil:

 

Kasserer: Jostein Grøneng

Epost: josteingroneng@yahoo.no

Mobil: 970 63 460


Materialforvalter: Anita Lillevik

Epost: 

Mobil:

 

Uniformsansvarlig: Astrid Sæterstad

Epost: astrid.seterstad@gmail.com

Mobil: 911 26 343

 

Varamedlem: Eli Rye

Epost: elirye3@hotmail.com

Mobil: 924 68 738

 

Dirigent: Ragni Einmo

Epost: ragnein@frisurf.no

Mobil: 986 30 734

 

 

Medlemsrepresentanter:

Elisabeth Rye og Sunniva Sæterstad

 

 

 

 

Mosjøen Skolekorps - www.mosjoenskolekorps.no
web: info helgeland